متفاوت توقات شرعی افق مشهد اذان ظهر مشهدمقدس

متفاوت: توقات شرعی افق مشهد اذان ظهر مشهدمقدس خراسان رضوی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی صداوسیما با پخش اعترافات بدون اجازه متهم مرتکب جرم شده است است / مطهری

علی مطهری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: پخش اعترافات یک دختر نوجوان از فعالیت خلاف اخلاق اینستاگرامی او با حالت گریه و بی پناهی از صداوسیما، عواطف مردم را به

صداوسیما با پخش اعترافات بدون اجازه متهم مرتکب جرم شده است است / مطهری

مطهری: صداوسیما با پخش اعترافات بدون اجازه متهم مرتکب جرم شده است است

عبارات مهم : دادگاه

مطهری: صداوسیما با پخش اعترافات بدون اجازه متهم مرتکب جرم شده است است

علی مطهری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: پخش اعترافات یک دختر نوجوان از فعالیت خلاف اخلاق اینستاگرامی او با حالت گریه و بی پناهی از صداوسیما، عواطف مردم را به نفع او جنبش کرد. باید نبض روانشناسی جامعه در دست مدیران صداوسیما باشد تا نقض غرض نکنند. مردم هر لحظه طرفدار مظلومند هر چند کار او را و راه و فکر او را درست ندانند.

صداوسیما با پخش اعترافات بدون اجازه متهم مرتکب جرم شده است است / مطهری

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه جنبش غریزه جنسی جامعه کاری مذموم و جرم و گناه محسوب می شود، گفت: در عین حال پخش اعترافات یک متهم راجع به چنین موضوعی که لاجرم منجر به شناسایی او و گسترش عنوان در سطح جامعه می شود، مصداق اشاعه فحشا است که خود جرم محسوب می شود.

نایب رییس مجلس ادامه داد: علاوه بر این پخش این اعترافات در حالی که هنوز در دادگاه صالح حکمی دریافت نکرده هست، بدون اجازه متهم از صداوسیما جرم دیگری است که این شرکت مرتکب شده است است و البته صداوسیما ید طولایی در این رویه دارد. پخش صحنه هایی از زندگی شخصی مرحوم سیدامامی فعال محیط زیست که متهم به جاسوسی بود یا پخش دادگاه های معترضان انتخابات سال ۸۸ در حالی که هنوز اتهام آنها ثابت نشده بود، مشتی از خروار است.

علی مطهری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: پخش اعترافات یک دختر نوجوان از فعالیت خلاف اخلاق اینستاگرامی او با حالت گریه و بی پناهی از صداوسیما، عواطف مردم را به

مطهری اضافه کرد: در تصویر المعل هایی که در برابر این اتفاق شاهد بودیم بعضی ها استدلال ارزش این بود که با وجود این همه جرایم و نابسامانی های اقتصادی نباید به این پرسشها پرداخت، این منطق، منطق درستی نیست. به معضلات متفاوت اجتماعی باید به طور هماهنگ و همزمان و موازی پرداخت نه اینکه به عنوان نمونه اول مسئله ارز را حل کنیم تا بعد سراغ یک ناهنجاری فرهنگی برویم لیکن وقت از دست می رود.

این عضو فراکسیون امید مجلس در آخر گفت: به هر حال کسانی که در این ماجرا حق ارزش ضایع شده است است می توانند از طریق شورای نظارت بر شرکت صداوسیما شکایت کنند تا بر اساس ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به آنها وقت داده شود تا دو برابر زمانی که به ضرر آنها صحبت شده است هست، از خود دفاع کنند.

واژه های کلیدی: دادگاه | اعترافات | صداوسیما | کمیسیون فرهنگی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog